ระบบ Pre-advice ได้ทำการย้ายไปที่ลิ้งค์ https://eports.lcit.com/